Derfor er det også vigtigt, at man som borger har let ved at kommunikere med kommunen, at digitale løsninger er simple at bruge og at man føler, at man får den rette vejledning og hjælp i blandt andet afgørelser og breve. Tønder Kommune nedsætter derfor et borgerpanel, som både kan være med til at teste digitale løsninger, breve og vejledninger og ikke mindst komme med idéer til, hvor kommunen kan bidrage indenfor forskellige områder.

Borgerne ved bedst, hvordan de oplever servicen hos Tønder Kommune. Og derfor er det helt relevant netop at spørge borgerne. Og det er lige præcis det, Tønder Kommune gør ved at nedsætte et såkaldt borgerpanel, som skal være med til at give feed back og komme med gode ideer omkring den kommunale service.

  • Når du skal bestille tid til at få nyt pas, er det så enkelt at gøre på Tønder Kommunes hjemmeside?
  • Er det simpelt at bestille en tid hos Borgerservice?
  • Er brevene fra kommunen omkring byggetilladelse, førtidspension, boligsikring og meget andet lette at forstå?
  • Er det tydeligt, hvad du som borger har ret/pligt til og er vejledningen tilstrækkelig?
  • Hvad kan Tønder Kommune bidrage med når det gælder sundhedstilbud, bosætning, lokale netværk samt kultur- og fritidsliv?

Det er noget af det, som en kommende borgerpanel skal forholde sig til.

Endelig vil panelet blive bedt om at vurdere, hvordan kommunens hjemmeside fungerer under specifikke områder - for eksempel uddannelsesområdet, hvor panelet skal kigge på, om de mener de kan finde de relevante oplysninger og de for eksempel ved, hvordan de kommer i kontakt med jobcenter, hvis man bliver ledig.

- Som kommune er det vores allervigtigste opgave at yde god service overfor borgerne. Og vi er hele tiden interesserede i at afprøve nye løsninger og veje, hvis det kan gøre servicen endnu bedre. Et borgerpanel kan ligesom være med til at trykprøve vores digitale løsninger og vores skriftlige kommunikation, og samtidig kan borgerpanelet komme med input og ideer til nye indsatsområder, siger Thomas Dam, der er fagchef for Borgerservice, Digital service og Intern service i Tønder Kommune.

Ambitionen er, at borgerpanelet skal være på omkring 150 personer, som er bredt fordelt, når det gælder køn, alder, bopæl og erfaring med selvbetjeningsløsninger - det er for at få sammensat så bredt et panel som muligt. Det kræver ingen bestemte forudsætninger for at deltage, og man kan både være med, hvis man er erfaren i at bruge it eller man stort set ingen erfaring har.

Når du melder dig til vores borgerpanel, kan du få tilbud om at deltage i interviews, workshops, brugertests eller svare på spørgeskemaer.

Man forpligter sig ikke til noget, og man kan til enhver tid melde sig ud af panelet igen.

Tilmeld dig til borgerpanelet