Energikrisen har ramt hele landet, og har medført markante prisstigninger og mangel på nogle energikilder. Som en konsekvens heraf har Tønder Kommune i dag besluttet at følge regeringens anbefalinger, som bl.a. består i, at rumtemperaturen i størstedelen af de offentlige bygninger skrues ned på 19 grader mod tidligere 21-22 grader.

Desuden bliver fyringssæsonen afkortet ved, at kommunen først tænder for varmen, når udendørstemperaturen er under 17 grader, samt at der slukkes for alt unødvendigt belysning.

”Energikrisen rammer stort set alle danskere. Derfor er det helt naturligt, at vi som kommune også tager vores del af ansvaret og tilpasser vores energiforbrug til den situation hele Europa står i”, fortæller Tønder Kommunes borgmester, Jørgen Popp Petersen

Undtaget for varmereduktionen i Tønder Kommune er: plejecentre, institutioner med småbørnsgrupper og botilbud.

Ved en reducering af rumtemperaturen fra 21-22 grader til 19 grader i de kommunale bygninger kan der opnås en energibesparelse på cirka 10 procent svarende til 1.000 Megawatttimer.

Tønder Kommune har ca. 150 ejendomme, og ud af disse har kommunens afdeling, Team Ejendomme, opgjort, at 55 ejendomme skal undtages fra at få sænket temperaturen.

”Det handler om at hente energibesparelser, der hvor det overhovedet er muligt. Men samtidig vil vi som kommune også gerne sende et signal til vores borgere om, at vi skal stå sammen om at håndtere den energikrise, som vi står midt i”, fortæller Jørgen Popp Petersen, der er overbevist om, at Tønder Kommunes medarbejdere vil bakke op om temperatursænkningen.

Tønder Kommune har allerede nu forkortet fyringssæsonen, idet varmen på de fleste bygninger først tændes, når udetemperaturen er kommet under 17 grader.

Samtidig er kommunen i gang med en kommunikationsindsats i forhold til alle de kommunale medarbejdere. Blandt andet vil arbejdspladserne modtage guides og tjeklister til, hvordan medarbejderne kan begrænse unødvendigt energiforbrug – f.eks. ting, der står standby hele døgnet eller lys, der ikke slukker automatisk

Den kommende reducering af rumtemperaturen i de kommunale bygninger vil påvirke arbejdsmiljøet, og derfor skal medarbejderrepræsentanterne også involveres i den fremadrettede proces.