Efter gode, nuancerede drøftelser i Ungeudvalget og i Kommunalbestyrelsen har kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune fastsat et mål, som går på en stigning i andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse svarende til én procent per år frem til 2025.

Dermed er målet, at 33% af afgangseleverne vælger en erhvervsuddannelse i 2025, hvilket ligger over det nationale mål på 30% i 2025.

Formanden for Ungeudvalget, Allan Skjøth, er glad for det ambitiøse mål.

"Der har været en god proces, hvor vi har fået drøftet, hvordan vi får styrket vores erhvervsuddannelser og de andre uddannelser i kommunen. Det gør, at de unge har gode muligheder, når de skal vælge deres uddannelse. Det gælder også dem, der ikke ønsker at flytte væk fra kommunen for at få sin kompetencegivende uddannelse", siger Allan Skjøth.

Tønder Kommune har et stærkt erhvervsliv, og mange virksomheder har behov for faglært arbejdskraft. Målet om at øge andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse er en fremtidsinvestering, som skal være med til at styrke erhvervslivet i Tønder - i første omgang i form af lærlinge og på sigt i form af faglært arbejdskraft.

Det ambitiøse mål falder i tråd med Tønder Kommunes vision om at lykkes med at få flere unge i uddannelse, og spiller sammen med kommunens Ungepolitik. Ønsket er, at de unge oplever at blive støttet og vejledt i deres valg, så de kan tage en beslutning, der er den rigtige for dem.

Der er sat et nationalt mål om, at 25% af afgangseleverne skulle vælge en erhvervsuddannelse i år 2020. Det mål levede Tønder Kommune op til med en søgeprocent på 28,3%.

I 2025 er det nationale mål, at søgeprocenten skal være på 30%. Spændet i Danmark mellem hvor mange unge, der søger en erhvervsuddannelse, er markant. I Gentofte var det i 2020 kun 3% af de unge der søgte ind på en erhvervsuddannelse. I Jammerbugt var det 32%.