Senest i 2050 skal de 94 danske kommuner, der deltager i DK2020, være klimaneutrale. Det skal ske med en ambitiøs, lokal klimahandlingsplan, som kommunerne hver især skal udvikle med støtte fra RealDania, Kommunernes Landsforening (KL) og landets fem regioner. 

"Klimadagsordenen vedrører os alle, og målene kan ikke nås uden at vi i kommunerne bidrager. Derfor er jeg rigtig glad for, at Tønder Kommune nu er en del af DK2020. I vores del af landet har vi altid skullet tilpasse os vejret og klimaet, så vi er også helt klar til at tage det næste store skridt i kampen mod klimaforandringerne", fortæller Tønder Kommunes borgmester, Henrik Frandsen.

Tønder Kommune har allerede gjort et stort fodarbejde i forhold til DK2020. Kommunalbestyrelsen har længe arbejdet med FNs Verdensmål og kommunen har allerede prioriteret de verdensmål, man vil arbejde med.

Kommunalbestyrelsens visions- og strategiplan sætter kursen for en strategisk indsats på klima- og miljøområdet og politikerne i Tønder Kommune har bl.a. nedsat en politisk arbejdsgruppe som skal se på de videre muligheder for vedvarende energi i Tønder Kommune samtidig med, at det grønne regnskab for kommunen som virksomhed præsenteres i løbet af oktober.

"Tønder Kommune har allerede en række konkrete initiativer i gang i forhold til klimatilpasningen. I Tøndermarsk Initiativet arbejder man fx både med håndtering af vand i byerne og i landskabet, og i kommunens lokale byggemodninger arbejder man med lokal anvendelse af regnvand, de såkaldte LAR-løsninger" forklarer Henrik Frandsen.

Som deltager i DK2020 skal Tønder Kommune og de øvrige 29 nye kommuner lægge en plan for vejen for, hvordan man vil opnå klimaneutralitet senest i 2050. Kommunerne skal udpege alle væsentlige kilder til drivhusgasudledning lokalt og desuden lægge en plan for, hvordan disse håndteres. Det betyder, at kommunen blandt andet skal kigge på områder som transport, landbrug, energi, bygninger, byudvikling samt kommunens egne biler og ejendomme.

Den lokale klimahandlingsplan skal komme med konkrete bud på, hvordan kommunen vil tilpasse sig klimaforandringerne, inden planen til sidst skal godkendes af det internationale by-netværk C40. 

"Vi har allerede mange bolde i luften, så nu handler det om at vi får samlet vores strategiske indsatser til en klimaplan for Tønder Kommune. Så vi går straks i gang med at gå ind i arbejdet," fortæller Tønders Borgmester Henrik Frandsen.

Arbejdet med klimplanen skal være afsluttet i 2023.

De 30 nye kommuner i DK2020 er: Tønder, Bornholm, Egedal, Frederikssund, Gribskov, Hillerød, Hørsholm, Ishøj, Vallensbæk, Greve, Guldborgsund, Kalundborg, Næstved, Ringsted, Solrød, Stevns, Billund, Fanø, Holstebro, Ikast-Brande, Norddjurs, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Brønderslev, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Rebild og Thisted.