I 2020 er der oprettet 39 voksenlærlingepladser i Tønder Kommune, og dermed opfylder kommunen det mål, som Arbejdsmarkedsudvalget satte sidste år. Her var målet, at der skulle oprettes 25 lærepladser for voksne i 2020.

Ud af de 39 personer, der er startet som voksenlærling, kommer 18 fra dagpengesystemet, altså fra ledighed. Voksenlærlinge kan både være ufaglærte og faglærte.

Et voksenlærlingeforløb starter altid med dialog mellem borgeren, som ønsker at komme i voksenlære, virksomheden og jobcenteret. Og glædeligt har interessen været stor både fra virksomhedernes side og fra ledige voksne og voksne, der ønsker at komme i lære af andre grunde.

Der er da også en del fordele ved at være voksenlærling. Som voksenlærling får man løn under hele uddannelsen, både når man er i praktik og på skoleophold. Har man tidligere erfaring fra andre jobs kan man måske forkorte sin uddannelse, og der er gode beskæftigelsesmuligheder i fremtiden.

Virksomheden M. Schack Engel ved Højer er en af de virksomheder, der har ansat en voksenlærling, idet de har ansat Solvej Sejdenfaden Runge.


"Hun kommer med en ekstra uddannelse i bagagen, som vi kan drage nytte af i de opgaver hun skal løse her hos os. Samtidig har vi, ved at ansætte en erfaren lærling, fået en medarbejder som arbejder selvstændigt med en reflekterende og moden tilgang til opgaveløsningen. Det betyder at vi hurtigt kommer i gang med nye opgaver og sammen kan udvikle på ideer, hvor vi kan trække på både vores egne og vores lærlinges erfaringer", siger Keld Nielsen fra M. Schack Engel.


Også for Solvej Sejdenfaden Runge har det været afgørende, at hun kun komme under ordningen som voksenlærling.


"Der er ingen tvivl om at min familie og jeg ikke ville kunne få det til at hænge sammen økonomisk på en almindelig elevløn. Voksenlærlingeordningen har givet mig muligheden for at gå efter drømmen og skifte mit tidligere erhverv ud med et nyt. Fordelen er, at jeg allerede har erfaringer og faglige kompetencer med i bagagen, som jeg kan bruge og bidrage med i mine nye opgaver."


Jan Voss Hansen, der er formand for Arbejdsmarkedsudvalget i Tønder Kommune siger:


"I Tønder Kommune har vi rigtig mange i målgruppen for voksenlærlinge. Dvs. ufaglærte ledige, samt ufaglærte beskæftigede i alderen 25 - 40 år. Flere voksenlærlinge betyder, at virksomhederne får mere kvalificeret arbejdskraft og vi kan dermed honorere den efterspørgsel på kvalificeret arbejdskraft som vi hører om på de lokale virksomheder. I udvalget er vi derfor meget tilfredse med, at vi nu ser at der er sat turbo på at få flere voksenlærlinge".


Jobcenteret i Tønder står altid klar med råd og vejledningen til både borgere og virksomheder, hvis der dukker spørgsmål op omkring mulighederne for at gøre brug af voksenlærlingeordningen.


FAKTA:


Regeringen er sammen med et bredt flertal i folketinget blevet enige om en aftale, som skal forbedre vilkårene for uddannelse og opkvalificering af ledige.

I forhold til voksenlærlinge betyder aftalen at:

  • Faglærte ledige kan fremover blive voksenlærling allerede efter tre måneders ledighed, og det er en halvering i forhold til i dag.
  • Positivlisten for beskæftigede suspenderes, så det ekstraordinært i 2020-2021 er muligt at blive voksenlærling inden for alle fag.
  • Beskæftigede faglærte med en forældet uddannelse kan blive voksenlærlinge


Kontaktinformation

Kirsten Paysen Johansson, områdeleder for arbejdsmarked, telefon: 29 33 54 79
Jan Voss Hansen, formand Arbejdsmarkedsudvalget, telefon: 30 82 89 11