Forkvinde for Tønder Kommunes Socialudvalg, Barbara Krarup Hansen, og generalsekretær i KFUMs sociale arbejde, Peder Meisner, underskrev i dag en partnerskabsaftale mellem kommunen og Ballast, der er en del af KFUMs sociale arbejde.

Ballast, der er etableret i 2016 med støtte fra Socialstyrelsen og forvaltet af KFUM's Sociale Arbejde, har en mission om at støtte børn og unge i at håndtere de udfordringer, der følger med at vokse op i en familie præget af afhængighed og misbrug. Dette opnås gennem en række pædagogiske metoder og aktiviteter, der sigter mod at udvikle deltagerne både følelsesmæssigt og socialt.

Partnerskabsaftalen mellem Ballast og Tønder Kommune har fokus på flere nøgleområder:

1. Hjælp og støtte: Tilbuddet ydes til børn og unge i alderen 5-25 år fra familier med alkohol- eller stofmisbrug, der er bosat i Tønder Kommune. Dette skal være med til at sikre, at børnene/de unge får den nødvendige støtte og bistand.

2. Tabubrud: Partnerskabet sigter mod at nedbryde tabuet omkring det at vokse op i en familie med afhængighed og misbrug. Ved at skabe åbenhed og dialog ønsker man at styrke forståelsen og støtten til disse familier.

3. Trivsel og livsmestring: Gennem aktiviteter som Ballastcafe og andre lokale initiativer stræber man efter at fremme trivsel, livsmestring og fællesskaber blandt deltagerne før, under og efter et behandlingsforløb.

4. Opsporing og bevidsthed: Der etableres et særligt fokus på opsporing af målgruppen samt øget bevidsthed om Ballasts tilbud blandt frontpersonalet i Tønder Kommune. Dette sikrer, at de rette ressourcer kan mobiliseres til at støtte dem, der har brug for det.

Ballast startede i Tønder i 2020 og begge parter har været yderst tilfredse med samarbejdet. Partnerskabsaftalen markerer et vigtigt skridt i retningen af at styrke støtten til børn og unge i Tønder Kommune, der står over for udfordringer relateret til afhængighed og misbrug i deres familier.