Med et gennemsnitligt sygefravær i 2020 på 4,76 procent og et gennemsnitligt antal fraværsdage på 10,9 per medarbejder placerer Tønder Kommune sig i 2020 på en 6. plads blandt de 98 danske kommuner og fortsætter dermed de senere års fremgang på området.


Ifølge Tønder Kommunes kommunaldirektør Klaus Liestmann er det flere elementer, der tilsammen bidrager til den gode udvikling i kommunen. Kommunaldirektøren nævner bl.a. et nyt ledelses-grundlag, fokus på den organisatoriske læring og Tønder Kommunes fem leveregler (Sig det, Fælles løsninger, Brug hinanden, Del sejrene og Lær af hinanden) som nogle af de indsatser, som bidrager til et godt arbejdsmiljø for kommunens ca. 3.000 ansatte.


"Vi har i hele kommunen meget fokus på den løbende dialog mellem ledere og medarbejdere samt det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø. Det fokus er jeg overbevist om har været med til at gøre Tønder Kommune til en endnu bedre arbejdsplads. Jeg vil gerne sende en stor ros afsted til både ledere og medarbejdere i Tønder Kommune, for uden deres positive tilgang og store indsats, kunne det ikke lade sig gøre", fortæller Klaus Liestmann.


Fra 2019 til 2020 er antallet af sygedage per medarbejder faldet fra 11,5 til 10,9. Det betyder færre udgifter til vikarer og afløsere og flere hænder til at varetage de daglige arbejdsopgaver.


"Et lavere sygefravær betyder i den sidste ende bedre velfærd for borgerne. Når personalet trives på arbejdspladsen og der er få sygemeldinger, så er der bedre tid og flere ressourcer til at servicere borgerne. Jeg glæder mig meget over de senere års udvikling og håber vi kan tage endnu et spring i den rigtige retning næste år", fortæller Tønder Kommunes borgmester, Henrik Frandsen.


Det håb, deler borgmesteren med kommunaldirektøren. Klaus Liestmann vil ikke sætte tal på, hvor langt man kan få sygefraværet ned i Tønder, men ambitionen er der ingen tvivl om.


"Vi er slet ikke færdige med arbejdet endnu. Det er helt klart vores ambition at få sygefraværstallene endnu længere ned. Vores mål er at komme ned på 4,5 procent, og så må vi jo se, om det ikke kan bringe os endnu højere op på listen", fortæller Klaus Liestmann.


Ligesom i 2019 har Lemvig Kommune landets laveste sygefravær i 2020 med Læsø og Silkeborg på de efterfølgende pladser.