Enken efter kunstneren Sigurjón Ólafsson har gennem Tønder Kommunale Billedkunstråd tilbudt Tønder Kommune af få skulpturen Fodboldspillere opstillet i kommunen.

Formanden for Tønder kommunale Billedkunstråd Anne Blond vil i forbindelse med afsløringen
fortælle om den internationalt anerkendte islandske kunstner Sigurjón Ólafsson (1908-1982)og kunstværket Fodboldspillerne og den epoke, værket tilhører.

Fodboldspillerne er i bronze og fra 1936. Værket er et af fire værker komponeret over temaet "fodbold", som Sigurjón arbejdede med i en toårig periode fra 1936-1937. Figurerne er stærkt forenklede, uden at være abstrakte. Selv sagde kunstneren, at han ikke ville gengive en natura-listisk fodboldspiller, derimod ønskede han at udtrykke den kraft og bevægelse, som præger spillet. Fodboldspillergruppen virker som vægtløse, flyvende figurer i rummet. De vakte stor op-mærksomhed i samtiden og er Sigurjóns betydeligste værk fra perioden. Værket var anset for forsvundet, og kom først frem igen for offentligheden på en udstilling i 1998.

Sigurjón Ólafsson usædvanlige talent blev påskønnet med legater og udmærkelser, og i 1930, efter to års studier, modtog Sigurjón Akademiets guldmedalje for en 2 meter høj figur af en
arbejder.


Han var aktiv i dansk kunstliv de følgende årtier og oplevede en forrygende karriere, hvor han udover arbejdet med naturalistiske portrætter skabte modernistiske skulpturer, der indskrev ham i tidens avantgarde. Han efterlod også et monument i det offentlige rum i Danmark, granitskulp-turerne foran rådhuset i Vejle.
Efter afslutningen af Anden verdenskrig vendte Sigurjón tilbage til Island og blev en ledende skikkelse i kunstlivet i den nyoprettede republik. I Reykjavik finder man i dag Sigurjón Ólafsson Museet - www.LSO.is

Kontaktinformation

Mette Nielsen, Kultur og Fritid, mail: metnie@toender.dk, telefon: 29 61 01 10