Tønder Kommunes psykiatriplan skal danne den overordnede ramme på tværs af de politiske udvalg og fagområder, således at borgere med psykiske sygdomme og psykisk sårbarhed oplever en helhedsorienteret indsats.

"Vi kan alle blive ramt af psykisk sårbarhed eller psykisk sygdom af kortere eller længere varighed. Det er er en svær situation at stå i, og derfor er det utroligt vigtigt, at alle der står i den situation får en hjælpende hånd", fortæller Peter Christensen, der er formand for socialudvalget.

Psykiatriplanen tager blandt andet afsæt i den borgerettede metode "mestring af eget liv", som kort fortalt betyder, at man skal være i stand til at håndtere sin egen livssituation så selvstændigt som muligt.

Udgangspunktet er, at alle mennesker ønsker en meningsfuld tilværelse og har et potentiale, som de ønsker at udfolde. Via det der kaldes mestringscirklen arbejdes der på at styrke den enkeltes kompetencer til at mestre eget liv, med en støtte der er mindst mulig indgribende, men som samtidig matcher den enkeltes udfordringer og eventuelle behov.

Psykiatriplanen indeholder ni indsatsområder, som er udvalgt i tæt dialog med borgerne i Tønder Kommune:

"I forbindelse med udarbejdelse af psykiatriplanen har vi som politikere haft en række inspirerende dialogmøder med borgere, ungdomsuddannelser og frivillige foreninger mv. Vi har oplevet et stort engagement og fået mange god input, som har været med til at forme den psykiatriplan, som vi nu står klar med". Fortæller Peter Christensen, der er formand for socialudvalget.

Psykiatriplanen i Tønder Kommune henvender sig til voksne borgere 16+ med psykisk sygdom eller sårbarhed.