Det handler ikke om, hvad de unge ikke kan - men derimod om hvad de kan. Og så handler det om, at de unge gennem masser af succesoplevelser får troen på egne evner, så de har mod på at gå i gang med uddannelse eller job.


Så kort kan man skitsere det forløb, som 12 unge i Tønder Kommune afslutter i slutningen af oktober. Forløbet bliver kaldt "Forandringsholdet", og under forløbet har der været tilknyttet to medarbejdere fra Unge I Uddannelse til projektet - såkaldte forandringsagenter. De har sammen med de unge lavet et væld af aktiviteter, som skal booste selvværdet og selvtilliden, og derfor er projektet også gennemsyret af små overvindelser, sejre og succesoplevelser.

Allan Skjøth, der er formand for Ungeudvalget, siger, at han er utrolig glad for, at man i Tønder Kommune har startet disse forløb.

- Jeg er meget imponeret over indsatsen, som både de unge og vores forandringsagenter præsterer. Projektet har en positiv tilgang til de unge, så de bliver mødt af voksne, der tror på, at de kan en helt masse - hvad de jo også kan. Det betyder, at de unge forlader projektet med ny energi og tro på dem selv, siger Allan Skjøth.Forandringsholdet gennemgår et forløb med fire hovedmål: de skal træne sig op til et halvmaraton, de skal udføre et fysisk byggeri i form af en bålhytte med ovn, de deltager i en ugentlig outdoor-dag og de starter på et praktikforløb, der afklarer om det er et permanent job eller en uddannelse, de skal i gang med, når de forlader Forandringsholdet. Forløbet slutter den 27. oktober med et halvmaraton og fejring i den bålhytte, som deltagerne har bygget.

Både den fysiske træning og bålhytten er blevet bygget helt fra bunden. For bålhyttens vedkommende betyder det, at de unge selv har skovet træet og forarbejdet det - kun med hjælp af håndsav, økse, svingbor, gåpåmod, holdindsats og sved. På den måde har de unge fået en oplevelse af, at de med egen krop har udrettet noget og været en del af et større projekt.

Undervejs har nogle af deltagerne været i praktik i forskellige virksomheder, og nogle har aftale om at fortsætte på praktikstedet, mens andre er begyndt på en uddannelse.


På den ugentlige outdoor-dag, hvor transporten overvejende har været til fods eller på cykel, har holdet været ude i lokalområdet for at få en bedre natur,- kultur og egenforståelse og noget af det, der har været på programmet er: afvanding i marsken, Lægan Pumpestation, Vadehavstur, økosystemer, strandrensning på Rømø, walk´n´talk over Rømødæmningen, madlejrskole om kost og helbred, cykeltur til Brede Ådal, sort sol, træklatring/overvindelse, botaniklære, svampetur, MTb i Soldaterskoven, zeppelinhistorie, yoga, mindfulness, Trøjborg, Schackenborg, adelhistorie, Klosterløb, Marskstien, Østerstur og meget mere.

De positive sideeffekter ved at være sammen, kunne noget med hænderne og hovedet og have en god sund fysik, er til at få øje på. Gennem forløbet har de unge opbygget relationer både indbyrdes men også til forandringsagenterne, der har fået et indgående kendskab til de problematikker, der udfordrer den enkelte og derfor kan hjælpe med at overkomme eller handle på dem.

Når deltagerne slutter forløbet på Forandringsholdet vil de ikke blive overladt til sig selv, da de får et "efterværn" hvor de bliver hjulpet med at fastholde den gode udvikling de er i gennem opfølgning og samtaler.