Anne Lund Petersen er fra 1. juni ansat som borgerrådgiver i Tønder Kommune. Stillingen har været vakant siden efteråret 2020, da den tidligere borgerrådgiver fik nyt job.

Borgerrådgiverens opgave er at hjælpe borgere og erhvervsdrivende i kontakten med kommunen - for eksempel med at finde vej i den kommunale organisation, vejlede borgere der ønsker at klage eller tilbyde mægling ved konflikter mellem borger og forvaltning.

Anne Lund Petersen er oprindeligt uddannet journalist samt cand.public fra Institut for Statskundskab og Institut for Medievidenskab på Aarhus Universitet. Hun har i en årrække arbejdet med at forbedre kommunikationen i offentlige organisationer og kommer fra en stilling som chefkonsulent i Region Syddanmark. Hun er 35 år og bosat i Tønder med sin mand og to børn.

Anne Lund Petersen glæder sig til rollen som borgerrådgiver i Tønder Kommune.
- Mine mange år som offentligt ansat har lært mig, at det kan være svært at finde vej i systemet, og at det ikke altid er lige let at forstå de breve og afgørelser, man får tilsendt. Her ser jeg det som min vigtigste opgave at tage borgere og virksomheder i hånden, lytte, forklare og hjælpe. Mit håb er også, at jeg kan blive en god sparringspartner for forvaltningen, så vi sammen kan forbedre den kommunale service og kommunikation, siger hun.

Alle borgere og virksomheder i Tønder Kommune kan rette henvendelse til borgerrådgiveren.

Fakta:
Borgerrådgiveren kan hjælpe borgere, brugere og virksomheder med at:

  • forstå afgørelser, e-mails og breve fra kommunen
  • finde vej i den kommunale organisation
  • tilbyde mægling i eventuelle konflikter mellem forvaltning og borger
  • finde vej i klagesystemet
  • behandle klager over kommunens sagsbehandling, herunder sagsbehandlingstid, personalets optræden, medarbejdernes betjening af borgerne etc.

Borgerrådgiveren kan ikke ændre en konkret afgørelse eller tage stilling til det faglige indhold i en beslutning.

Kontakt til borgerrådgiveren i Tønder Kommune kan ske via telefon: 21 25 76 85 og mail: borgerraadgiver@toender.dk

Træffetiden er tirsdag, onsdag og torsdag klokken 9-15.