Kulturelt Forums Pris 2021 går til lokalhistoriker Ingolf Haase fra Møgeltønder.

Ingolf Haase er lokalhistoriker og har gennem mange år ydet en stor indsats i formidlingen af det lokalhistoriske, både med udgivelsen af et utal af publikationer og gennem foredragsvirksomhed. Det blev han hyldet for i forbindelse med afslutningen på dette års Kulturuge, der fandt sted i Bredebro forsamlinghus.

Det store arbejde, Ingolf har ydet, er blevet bemærket både i nærområdet og i resten af Danmark. Ingolf's engagement har skabt opmærksomhed omkring lokalhistorien.

Af den fremsendte indstilling fremgår det, at Ingolf, i sit mangeårige arbejde for at fremme kendskabet til lokalhistorien i Tønder Kommune, har gjort en fantastisk indsats.

Han har blandt andet:

• Været medstifter af Lokalhistorisk Forening for Tønder Kommune (i dag Lokalhistorisk Forening for Gl.-Tønder Kommune)

• Siddet i bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening - de sidste fem år som bestyrelsesformand

• I en årrække været leder af Arkiv for Gl.- Tønder Kommune

• Udgivet en lang række bøger (omkring 150 stk.) og andre publikationer om lokalhistoriske emner relaterende til Tønder Kommune samt andre dele af Sønderjylland

• Fremfundet materiale om Genforeningen for Tønder Kommune ifm. genforeningsåret 2020

• Været medredaktør på Sønderjysk Månedsskrift

• Været engageret i Sprogforeningen

• Været aktiv i Historisk Samfund for Sønderjylland

• Ved siden af det lokalhistoriske arbejde har Ingolf også været en engageret medarbejder på Tønder Festival siden dennes begyndelse

Tidligere prismodtager:
Carsten Panduro, Rosa Schmidt, Carl C. Christiansen, Thomas Trier, Højt til Himlen, Else Kirsten, Erhardt Ehmsen og Tove Tersbøl.

Prisen:

Prisen består af en pengepræmie på 1.000 kr. samt et diplom i form af et kunstværk.

Der er desuden afsat en maksimal økonomisk ramme på 9.000 kr. til en kulturel aktivitet, som prismodtageren vælger. Det kan være i form af leje af lokaler til en udstilling, bidrag til afholdelsen af en koncert eller honorar til en foredragsholder eller en anden kulturel aktivitet, som ligger inden for den kulturelle fuldmagt.

Det er et krav, at aktiviteten skal komme flere til gode og bidrage til det kulturelle liv i kommunen.