Formålet med prisen er at påskønne den forening, arbejdsplads eller frivillige person, der gør et ekstraordinært godt arbejde for personer med handicap og deres vilkår i Tønder Kommune.

Det kan også være foreninger og foreningens frivillige ledere, som forsøger at integrere personer med handicap i foreningens aktiviteter.

Det kunne også være en handicappet borger, der på trods af ét eller flere handicap, har bevaret et aktivt liv, og som gennem sit eksempel, hjælper andre i samme situation.

Virksomheder, erhvervsdrivende eller institutioner som ansætter og beskæftiger personer med handicap eller har medvirket til at skabe tilgængelighed for personer med handicap kan også indstilles til prisen.

Kommunalt ansatte kan dog ikke indstilles som kandidat i forbindelse med deres ansættelse hos Tønder Kommune. 

Sidste år gik prisen til SIND-huset, og der har de seneste 11 år været en række forskellige prisvindere, der alle har det til fælles, at de har ydet en ekstraordinær indsats for borgere med et handicap i Tønder Kommune.

Modtagere af prisen de seneste 11 år har været:

2021 – SIND-huset

2020 - Rosenvængets Venner

2019 - Laust Mensel

2018 - Randi Petersen

2017 - Støtteforeningen for Toftlund Biograf

2016 - Musik og Gøgl festivalen

2015 - Charlotte Larsen

2014 - Lundens Bondegårdsferie

2013 - Anne Hvidberg

2012 - Idrætsforeningen Rend og Hop

2011 - Tønder Handicap idrætsdag

Forslag til kandidater skal sendes til Anette Sloth på as6@toender.dk eller til Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6270 Tønder, Att: Anette Sloth.

Husk at skrive din begrundelse for indstillingen samt e-mail og adresse.

Det er Handicaprådets medlemmer, som beslutter, hvem der skal modtage Tønder Kommunes Handicappris 2022. Prisen er på 5.000 kroner og uddeles ved et arrangement på Tønder Rådhus onsdag den 30. november 2022.