Metoden, som Rådgivningscenter Tønder - Misbrug bruger, hedder MOVE. Metoden er tidligere blevet afprøvet i forhold til individuel samtalebehandling, og den udvides nu med gruppebehandling. Metoden har vist sig at være ret succesfuld med en forholdsvis høj rate af unge, der er kommet ud af stofmisbrug.

Metoden er netop på baggrund af disse resultater nævnt som en anbefalet evidensbaseret metode i de nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling.

Centralt for MOVE er, at den unges mål og hvordan måles nås er et fast tema i alle samtaler. Metoden bygger på forskellige elementer:

  • Speciel metode til kortlægning af problemstilling og risikovurdering - Ung Map. Den bruges til at lave en vurdering af problemstilling og lave konkret behandlingsplan sammen med den unge.
  • MOVE forløb der indeholder: 5 samtaler med screening, behandlingsplan og forberedelse til gruppe, 12 gruppesessioner og efterfølgende 6 måneders opfølgningsforløb, der består af en kombination af samtale og regelmæssige aftalte telefonopkald samt en afsluttende samtale.
  • Brug af anerkendte behandlingsmetoder, der fokuserer på områder / opgaver, der støtter vejen til stoffrihed.
  • Måling af fremskridt og tilfredshed for hver enkelt borger. Målingen foretages ved hver møde med den unge og resultat af målingerne inddrages aktiv i behandling.
  • Udviklingsstøttende/motiverende/fastholdende tiltag i form af gavekort på værdi af 200 kroner ved hvert andet fremmøde.
  • SMS påmindelse.
  • Efter hver 4. samtale får den unge en status i forhold til udviklingen.

Rådgivningscenter Tønder - Misbrug har fået projektmidler til at gøre tilbuddet mere synligt. Det betyder, at der sættes ind med ekstra reklamefremstød i håb om, at de unge selv, pårørende eller venner bliver opmærksomme på tilbuddet. Blandt andet køres der reklamer i biografer, på sociale medier og via hjemmesiden www.justbeyou.dk

På hjemmesiden er der tilbud om anonym chat, brevkasse, mail, telefon og fysiske samtaler. Det er helt op til de unge selv, hvad hjælpen skal indeholde og hvor meget de vil have.

Man er altid velkommen til at kontakte Rådgivningscenter på telefon 74 92 88 06 eller kigge forbi i åbningstiden. Det gælder både, hvis man selv har problemer, eller er ven eller pårørende.

Rådgivningscenterets åbningstider ser sådan ud:

Mandag - tirsdag 8.00-15.30

Onsdag 8.00-16.00

Torsdag 8.00-17.00

Fredag 8.00-13.00

Lige nu har Rådgivningscenter Tønder - Misbrug også en fremskudt indsats på ungdomsuddannelser, ligesom der er åbnet en chat to gange ugentlig via hjemmesiden www.cyberhus.dk mandag fra 11.30 - 12.30 og torsdag 15.00-16.00.