Udlændingestyrelsens ændring betyder helt konkret, at Børnecenteret i Østrup i Vesthimmerland lukkes. I dag bor der 12 børn i alderen 12 til 17 år på centeret i Vesthimmerland. Disse børn flytter senest i februar 2022 til AsylSyds børnecenter i Tønder.

Ændringerne betyder, at der fremover kun vil være børnecentre ved modtagecenter Sandholm på Sjælland og så børnecenteret i Tønder. Opgaven for børnecenteret er at tilbyde bolig og støtte til unge, uledsagede flygtningebørn i alderen 12-17 år i den periode, hvor deres asylansøgning behandles eller frem til de fylder 18 år.

Nedlukningen af børnecentret i Østrup og flytningen af børnene til Tønder betyder, at der samlet set efter flytningen vil være 17 børn og unge på Børnecenter Tønder.

"Det er en stor men også spændende opgave at drive et børnecenter og efter sammenlægningen bliver børnecenteret en relativt stor døgninstitution, hvor vi vil være normeret til 40 årspladser og have en bygningsmæssig bufferkapacitet på 30 beboere", fortæller Niels Bøgskov Frederiksen, der er driftschef for AsylSyd. Han tilføjer, at kravene til Børnecenter Tønder er de samme som der er til alle andre døgninstitutioner i Danmark og at AsylSyd er underlagt tilsyn fra Socialtilsynet minimum en gang årligt.

Sammenlægningen betyder samtidig, at der oprettes cirka ni nye stillinger i Børnecenter Tønder og at der bliver mere aktivitet på Tønder Distriktsskole, hvor børnene får deres daglige gang. Det betyder også, at AsylSyd ved sammenlægningen af de to børnecentre vil beskæftige op mod 70 fuld- og deltidsansatte medarbejdere, der er finansieret af kontrakten mellem Udlændingestyrelsen og Tønder Kommune.

"Vi er naturligvis glade for at det netop er Børnecenter Tønder, der er valgt til samlingen af aktiviteterne, og det giver også god mening, for vi har nogle meget anvendelige lokaler til rådighed, som i forvejen er lejet af Udlændingestyrelsen" forklarer Niels Bøgskov Frederiksen.

AsylSyd forventer at slå de nye pædagogiske stillinger på Børnecenter Tønder op inden jul og Niels Frederiksen håber meget på, at der vil være stor interesse for at søge stillingerne.

AsylSyd har siden d. 1. august 2015 været driftsoperatør for Udlændingestyrelsen og udført driften af asylcentre beliggende i Syd og Sønderjylland. På nuværende tidspunkt driver AsylSyd to opholdscentre i henholdsvis Hviding og Løgumkloster og så børnecentret i Tønder, hvor der p.t. i alt arbejder 37 fuldtidsansatte og ca. 30 medarbejdere på deltid.