Arkitekturstrategien skal sætte retningslinjer for, hvordan Rømøs arkitektoniske kulturarv bevares, og hvordan vi i det fremtidige byggeri og byinventar på Rømø kan styrke Rømøs arkitektoniske karakter.

- Vi skal værne om den oprindelige byggeskik på Rømø. De karakteristiske Rømøhuse er usædvanlig smukke, og hele Rømøs oprindelige bygningskultur er vigtige i fortællingen om Rømø, siger chefkonsulent Karsten Hagel Jensen fra Tønder Kommune og fortsætter:

- Med arkitekturstrategien får vi nu et værktøj, som kan bruges både af fastboende og sommerhusejere, og den vil selvfølgelig være vigtig i forbindelse med kommunens planarbejde fremover. Nu glæder vi os rigtig meget til at vise forslaget til arkitekturstrategien frem og få en god dialog med interesserede om de muligheder, den giver.


Café-arrangementet bliver holdt fredag den 27. august 2021 kl 13.30- 16.30 på Tønnisgård, hvor der er mulighed for at møde op i løbet af eftermiddagen og høre nærmere og spørge ind til arkitekturstrategien. På dagen vil du få mulighed for at snakke både med arkitekten bag og repræsentanter fra Tønder kommune.


På mødet i følgegruppen for Rømø Udviklingsplan den 21. juni var der stor opbakning til det arbejde, der er lagt i at få udarbejdet en arkitekturstrategi. Det er derfor en samlet følgegruppe, der nu ser frem til, at tankerne i arkitekturstrategien kan føres ud i livet.


En anden ting, der blev behandlet på mødet i følgegruppen, var den første ansøgning til initiativpuljen. Der var enighed om, at støtte, at der sættes henvisningsskilte op til Rømø skole/medborgerhuset. Andre gode initiativer, der kan støtte op om arbejdet med udviklingsplanen, kan se frem til at blive støttet. Man kan læse yderligere, om hvordan der søges, på Tønder Kommunes hjemmeside.

Fakta:
Udviklingsplanen - Én fælles retning for Rømø 2025 beskriver en vision for Rømø baseret på Rømøs DNA: historie, kulturmiljøer, landskab, natur, indbyggere, turisme og erhverv. Bæredygtig helårsturisme er vækstmotoren, der skal drive udviklingen på Rømø. Med fokus på bæredygtig helårsturisme skal der skabes vækst i turismen hele året, og der skabes afledt heraf flere arbejdspladser - ikke kun i turismen - samt øget bosætning
Udviklingsplanen bygger på 5 strategier

  • Styrk identiteten
  • Styrk naturoplevelsen
  • Forskøn ankomsten
  • Styrk bymiljøet
  • Saml kræfterne

De 15 parter bag udviklingsplanen for Rømø er Tønder Kommune, Tønder Erhvervsråd, Business Region Esbjerg, Rømø-Tønder Turistforening, Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen, Tønnisgård, Enjoy Resort, Rømø Lys, Novasol Rømø, Feriepartner Rømø, Rømø Havn, Rømø-Sylt Linie, Havneby Centerforening og Rømø Foreningen.