Opgaverne blev i 2015 konkurrenceudsat med det resultat, at driften gik fra at blive varetaget af kommunens egen organisation til det private selskab Arkil Vejservice. Kontrakten startede 1. april 2016 og blev forlænget to gange med et år.


Kontraktsum for de fire år er knap 146 millioner kroner, og kontrakten kan forlænges to gange med et år, hvis begge parter ønsker dette.


Ud over de kvalitetsmæssige krav omkring løsningen af opgaverne forpligter entreprenøren sig til at overholde FN Global Compacts 10 principper for menneskerettigheder omkring tvangsarbejde, diskrimination, sikkert arbejdsmiljø og arbejdsvilkår (social dumping), ligesom entreprenøren forpligter sig til beskæftige en vis procentdel anviste medarbejdere i flexjob og lignende.


Tønder kommune har indgået en partnerskabsaftale med Dansk byggeri, Dansk industri, EUD Syd, Tønder Erhvervsråd m.fl. om praktikpladser, og entreprenøren er forpligtet til at deltage i dette arbejde.


Kontrakten lægger desuden stor vægt på, at entreprenøren samarbejder direkte med eksempelvis foreninger omkring løsninger og metoder for at tilgodese lokale ønsker og behov.
Samarbejdet har været godt i de forløbne år, og Tønder Kommune ser derfor frem til ikke blot at fortsætte dette, men yderligere at optimere kvaliteten i løsningen af opgaverne med en entreprenør, der er hjemmevant i kommunen og dus med opgaverne.