I projektet er der arbejdet på at forbedre ynglemulighederne i to meget forskellige søer. Kildebjerg Sø er en råstofgrav af ældre dato, der er opstået i forbindelse med, at der skulle bruges materialer til Rømødæmningen. Astrup Engsø er en klæggrav af nyere dato, hvor man har gravet klæg til udbedring af digerne i området.

Tidligere har der ynglet både klyder og fjordterner i Astrup Engsø, men øerne var ved at gro til i tagrør, og de korte afstande mellem fastlandet og øerne gjorde, at rederne blev tømt af blandt andet ræv og mårhund.

Gennem projektet er der fjernet vegetationen på øerne i de to søer, og afstanden fra Astrup Engsøs brink til den største af øerne er øget for at mindske risikoen for, at rederne bliver tømt af firbenede rovdyr. Projektet har desuden øget omfanget af lysåben natur ved Kildebjerg Sø.

Ud over tiltag for fuglene har projektet forbedret adgangen til naturen for lokale og turister i form af en vandrerute og to fugleskjul. Områdets historie og natur formidles via skilte på parkeringspladsen på Hjemstedvej umiddelbart før Rømødæmningen, hvor vandreruten starter samt via punktformidling på ruten og formidling i fugleskjulene.

Området ligger lige på grænsen til Nationalpark Vadehavet og rummer mange af vadehavsområdets særlige landskabstyper med marsk, dige og klæggrave, og fra diget er der udsigt over vidtstrakte strandenge, loer og hav.

Tønder Kommune og Nationalpark Vadehavet er 28. marts klokken 16.30 vært ved et åbningsarrangement, hvor der fortælles om projektet, og hvor Tønder Kommunes naturvejleder guider og fortæller om fugle og natur i området. Mødested ved P-pladsen ved Hjemstedvej umiddelbart før Rømødæmningen.