Tønder Kommunes logo

Brug af Tønder Kommunes logo

Logoet, der findes i to varianter, består af kommunens byvåben og navnetræk centreret under byvåbnet.

Derudover findes en udgave, hvor det fælles slogan for Tønder Kommune indgår.

Logoet må bruges af kommunens forvaltninger, afdelinger og institutioner. Logoet kan tillige anvendes af eksterne samarbejdspartnere efter konkret aftale med Kommunikationsafdelingen.

Logoet skal anvendes i den form, det fremstår. Det må gerne skaleres, men proportionerne skal bevares.

Størrelsesforholdet mellem byvåben og navnetræk må ikke ændres, og der må heller ikke ændres på den indbyrdes placering af elementerne.

Tønder Kommunes Designmanual