Organisatorisk læring

For at kunne løse vores opgaver bedst muligt og skabe de bedste løsninger sammen med Tønder Kommunes borgere, virksomheder og foreninger, er det nødvendigt hele tiden at understøtte medarbejdernes og ledernes faglige og personlige udvikling.

Derfor har vi i Tønder Kommune forpligtet os til at være en lærende organisation.

Vi skal gøre mere af det, der virker

Organisatorisk læring er en måde at understøtte gode tiltag og viden med udgangspunkt i, at vi skaber de bedste løsninger i fællesskab.

Derfor har vi fokus på at dele vores succeser på tværs af organisationen, så vi kan lære af hinanden og gøre mere af det der virker.

Vi skal lære af vores fejl

Fejl opstår, også i en lærende organisation, og når de sker, ser vi det som en anledning til at blive klogere og lære nyt.

Derfor husker vi løbende at stoppe op og reflektere over vores måde at løse opgaverne på, så vi undgår at fastholde rutiner og løsninger, som ikke har nogen positiv effekt.

Vi går nye veje

For at udvikle os er vi også nødt til at turde gå nye veje. Det gør vi bedst, når vi sammen med kolleger, borgere og samarbejdspartnere afprøver nye måder at løse opgaverne på – og i fællesskab tager stilling til om det virker.

Vigtigst af alt er det, at vi hele tiden har fokus på at få omsat læring til nye handlinger, så vi bliver klogere og gør mere af det, der virker og holder op med det, der ikke virker – sådan skaber vi sammen den gode kommune for vores borgere og den bedste arbejdsplads for vores medarbejdere.