Hvordan går det med ligestillingen i Tønder Kommune?

Det kan du se i den ligestillingsredegørelse, som kommunalbestyrelsen har godkendt den 26. august 2020.

Redegørelsen har fokus på tre temaer

  1. Ligestillingspolitik på serviceområderne
  2. Personaleoplysninger og ligestillingspolitik på personaleområdet
  3. Kønssammensætning af råd, nævn og udvalg

Kommunerne er forpligtet til at udarbejde en ligestillingsredegørelse hvert tredje år og sende den til ligestillingsministeren.

Formålet er at give borgerne indblik i ligestillingssituationen i kommunerne og at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder.

Myndighedsafdelingen

Wegners Plads 2
6270 Tønder