Hvordan går det med ligestillingen i Tønder Kommune?

Det kan du se i den ligestillingsredegørelse, som kommunalbestyrelsen har godkendt den 26. april 2023.

Kommunerne er forpligtet til at udarbejde en ligestillingsredegørelse hvert tredje år og sende den til ligestillingsministeren.

Formålet med ligestillingsredegørelserne er

  • at monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige
  • at synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører
  • at indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.

Indberetningen indeholder spørgsmål, der omhandler henholdsvis

  1. Personaleområdet
  2. Kommunens kerneydelser generelt
  3. Særligt tema om kommunens kerneydelser inden for sundhedsydelser og sundhed generelt

Myndighedsafdelingen

Wegners Plads 2
6270 Tønder