Tønder Kommunes leveregler

Tønder Kommunes leveregler står som en fælles og kendt ramme for måden, vi arbejder på og måden, vi er sammen på arbejdspladsen og i opgaveløsningen.

De definerer kort sagt vores fælles kultur, med værdier og adfærd, der vedvarende diskuteres og indarbejdes i det daglige arbejde.

Som ansat forventes du at være en aktiv del af værdifællesskabet, der har positiv effekt på løsningen af kerneopgaven og skaber værdi for borgerne

  • Vi siger tingene som de er
  • Vi skaber de bedste løsninger i fællesskab
  • Vi ser og anvender hinandens styrker og forskelligheder
  • Vi deler vores succeser
  • Vi giver feedback og deler viden.