Det gode arbejdsmiljø

Som organisation værner vi om det gode arbejdsmiljø ved at fastholde et fokus på at undersøge og udvikle vores arbejdsmiljø.

Formålet er, at vi i fællesskab arbejder for at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for kommunens medarbejdere. Samtidigt sikrer vi, at arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø flugter med Tønder Kommunes værdier og leveregler. Så når vi afdækker medarbejdernes trivsel, er det vigtigt, at vi giver alle medarbejderne mulighed for at ”sige det”, også de mere følsomme forhold.


Drøftelserne på de enkelte arbejdspladser tager udgangspunkt i det fysiske og psykiske arbejdsmiljø og erkendelsen af, at det har afgørende betydning for hvordan vi får løst vores kerneopgave.

Trivsel er et fælles ansvar

Som medarbejder i Tønder Kommune vil du opleve at processen som

  • en fælles forståelsesramme for spørgsmål omkring psykisk arbejdsmiljø og trivsel
  • spørgsmål der peger i retning af eventuelle sammenhænge mellem arbejdsmiljøfaktorer og sygefravær
  • inddragelse af medarbejderne i løsningen af de udfordringer, som opstår i forbindelse med arbejdet på de enkelte arbejdspladser
  • udarbejdelse af skriftlige handleplaner, som resultat af de forskellige dialoger på arbejdspladserne
  • systematisk opfølgning på de løsninger og aftaler, der indgås på de enkelte arbejdspladser og som indskrives i Tønder Kommunes digitale arbejdsmiljøsystem
  • dialogen om APV – og trivsel indgår i et årshjul i på lige fod med Tønder Kommunes øvrige arbejde omkring arbejdsmiljø – og MED-organisationen.