Social- og sundhedsuddannelse for tosprogede mennesker

Et uddannelsesforløb på 18 uger, som giver dig et grundlæggende kendskab til social- og sundhedsområdet i Danmark og samtidig indeholder et intensivt uddannelsesforløb i dansk og dansk kultur.

I uddannelsesforløbet indgår seks ugers praktik i den kommunale plejesektor.

Ved for-forløbets afslutning har du mulighed for at søge ind på grundforløbet på social- og sundhedsuddannelserne på SOSU Syd. Du ansøger og ansættes i én af de deltagende kommuner, og du vil modtage løn under hele uddannelsen.

Vi holder informationsmøde mandag den 25. april kl. 16.00 i multisalen på SOSU Syd, med information om indhold, ansættelses- og lønforhold, ansøgningsprocedure m.v.

Se filmen om tosprogede personer i uddannelse

Kontakt

Birgit Rasmussen Udviklings- og uddannelseskonsulent
Telefon 20 12 69 12