Klima- Vækst og Udviklings pris for bæredygtige initiativer i Tønder Kommune - landdistriktsprisen

Formålet med prisen for bæredygtige Initiativer er at anerkende en person, en gruppe af personer, eller en organisation/forening, som har iværksat et initiativ der understøtter det gode liv i landdistrikterne og skaber grobund for bæredygtig udvikling, hvad enten det gælder social, økonomisk eller miljømæssig bæredygtighed. Begrebet bæredygtighed defineres her som en tilgang til udvikling, hvor udviklingen tager afsæt i en balanceret ressource udnyttelse. F.eks.

 • En omorganisering af lokalområdets bestyrelser og foreninger, for optimal udnyttelse af de frivillige ressourcer.
 • En indsats for energi- og eller varmefællesskaber.
 • En indsats for bedre udnyttelse af naturens ressourcer, herunder f.eks. affaldsindsamlinger, biodiversitetsindsatser, naturprojekter mm.
 • En proces for mere borgerinvolvering og nye partnerskaber, herunder indsatser mod ensomhed, for sundhed, bevægelse eller bosætning.
 • Indsatser for bedre ressourceudnyttelse, herunder f.eks. deleordninger, fællesindkøb og lign.
 • En indsats for mere tilgængelig natur, bedre fællesskaber mellem generationer m.fl.

Prisen kan tildeles for et enkeltstående initiativ, eller for en vedvarende og kontinuerlig indsats.

Hvem kan modtage prisen?

Prisen gives til enkeltpersoner, foreninger, lokalområder eller byer der har iværksat initiativer for en mere bæredygtig udvikling. Det gælder både initiativer der understøtter økonomisk, social eller miljømæssig bæredygtighed.

Hvem kan indstille?

Alle i Tønder Kommune - også udvalget selv.
KVU indkalder til indstilling af prismodtagere gennem mails til lokalråd, hjemmesiden og Facebook. Borgere opfordres til at indsende en motiveret indstilling på max 250 ord pr. mail. Der benyttes ikke ansøgningsskema.
Fristen for indsendelse af forslag ligger hvert år i slutningen af oktober eller start november.

Kriterier for prisen

For at kunne blive indstillet til prisen skal ét eller flere af nedenstående kriterier være opfyldt:

 • Initiativet der indstilles skal være gennemført i Tønder Kommune.
 • Initiativet har været med til at fremme eller synliggøre et lokalområde, med det formål at styrke sammenhængskraften og bosætning.
 • Initiativet er kendetegnet ved et særligt fokus på inddragelse af civilsamfund/skoler/institutioner mm., herunder nye partnerskaber.
 • Initiativet har mobiliseret et lokalområde om en indsats for bedre udnyttelse af naturens ressourcer.
 • Initiativet kan både være en aktivitet, et modigt til- eller fravalg, eller en ny og kreativ proces. Med andre ord behøver initiativet ikke at have resulteret i et fysisk produkt eller en ny aktivitet. Initiativet skal alene have sikret en bæredygtig udvikling eller positiv forandring i et lokalområde.

Prisoverrækkelse

Prisen overrækkes af en repræsentant fra tildelingskomitén. Tildelingskomitéen består af medlemmerne i Klima- Vækst og Udviklingsudvalget, samt sidste års vinder. Prisen består af en pengepræmie på 10.000 kr. samt et messingskilt, med titlen og årstal. Prisen uddeles midt i december på Rådhuset og arrangementet er for inviterede gæster.

Indstillingen sendes til Karin Lorenzen Kjærgaard pr. e-mail kalkj@toender.dk senest 10. november 2023.