Landdistrikts- og Bosætningsudvalget (LBU) ønsker med prisen at anerkende ekstraordinære initiativer, der styrker det gode liv i landdistrikterne i Tønder Kommune.

Formålet med initiativprisen er at anerkende en person, en gruppe af personer, eller en organisation/forening, som har iværksat et initiativ, eller med engagement, har gjort en særlig indsats for at inspirere og/eller mobilisere borgerne i et lokalsamfund. Prisen kan tildeles for et enkeltstående initiativ, eller for en vedvarende og kontinuerlig indsats.

Hvem kan modtage prisen?
Prisen gives til initiativ gennemført i Tønder Kommune, som har haft en ekstraordinær betydning for et lokalområde.

Prismodtageren kan være både enkeltpersoner, grupper, foreninger, institutioner eller organisationer.

Hvem kan indstille?
Alle i Tønder Kommune - også udvalget selv. LBU indkalder til indstilling af prismodtagere gennem e-mails til lokalråd, annoncer og Facebook.

Borgere opfordres til at indsende en motiveret indstilling ved at benytte ansøgningsskemaet nederst på denne side.

Fristen for at indsende forslag er hvert år en dato i september, og fremgår af annonceringen.

Kriterier for prisen
For at kunne blive indstillet til prisen skal én eller flere af nedenstående kriterier være opfyldt

  • Initiativet der indstilles skal være gennemført i Tønder Kommune
  • Initiativet har været med til at fremme eller synliggøre et lokalområde eller en aktivitet i et lokalområde i Tønder Kommune på en særlig måde
  • Initiativet har inspireret andre, eller mobiliseret et lokalområde om nye samarbejder på tværs af foreninger og landsbyens øvrige organisering
  • Initiativet kan både være en aktivitet, et modigt til- eller fravalg, eller en ny og kreativ proces. Med andre ord behøver initiativet ikke at have resulteret i et fysisk produkt eller en ny aktivitet Initiativet skal alene have sikret en udvikling eller positiv forandring i et lokalområde.

Derudover gælder følgende

  • LBU kan selv indstille eller udpege en prismodtager, som ikke nødvendigvis er indstillet af borgere eller andre.
  • Frist for indstillingen er onsdag den 22. september 2021.

Læs mere om retningslinjerne for initiativprisen