Tirsdag den 16. november 2021 er der valg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune. Der skal vælges i alt 31 medlemmer til den nye kommunalbestyrelse, der fungerer fra 1. januar 2022 til 31. december 2025.

Afstemningen foregår fra kl. 8.00 til kl. 20.00 på de i alt 22 afstemningssteder i kommunen. Senest den 11. november modtager du dit valgkort. Her kan du se, hvor du skal stemme.

Valgret

Hvis du på valgdagen er fyldt 18 år og har fast bopæl i Tønder Kommune, kan du stemme til kommunalvalget i Tønder Kommune, hvis du også enten:

  • er dansk statsborger
  • er statsborger i et af de øvrige EU-lande, Island eller Norge
  • uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget de sidste tre år før valgdagen

Valgbar

Du kan stille op til kommunalvalget i Tønder Kommune, hvis du har valgret til kommunalbestyrelsen og er flyttet til kommunen senest mandag den 4. oktober 2021.

Kandidatlister

Opstillede kandidater til kommunalvalget skal anføres på kandidatlister, som kan fås hos kommunen i Sekretariatet, Wegners Plads 2, 6270 Tønder. Udfyldte kandidatlister skal indleveres til valgbestyrelsens formand i Sekretariatet på Tønder Rådhus i perioden mellem tirsdag den 14. september og tirsdag den 28. september kl. 12.00.

Dog kan kandidatlister, der opnåede repræsentation ved sidste valg og stadig er repræsenteret i kommunalbestyrelsen på skæringsdagen den 14. september 2021, anmode om at blive fritaget for kravet om, at kandidatlisten skal underskrives af 25 stillere. For disse kandidatlister gælder, at kandidatlisten sammen med anmodningen om fritagelse skal indleveres til valgbestyrelsens formand i Sekretariatet på Tønder Rådhus i perioden mellem tirsdag den 31. august og tirsdag den 14. september kl. 12.00.

En kandidatliste må højst indeholde 35 kandidatnavne og skal være underskrevet af mindst 25 vælgere i kommunen som stillere.

Der kan indgås listeforbund eller valgforbund mellem kandidatlister. Anmeldelse af liste- og/eller valgforbund skal også ske på særlige skemaer, som kan fås hos Sekretariatet. Sidste frist for at anmelde listeforbund eller valgforbund til valgbestyrelsens formand er mandag den 4. oktober kl. 12.00.

Brevstemme

Du kan brevstemme til kommunalvalget fra tirsdag den 5. oktober og indtil og med fredag den 12. november. Hvis du ønsker at brevstemme, skal du henvende dig i Borgerservice inden for normal åbningstid og medbringe gyldig legitimation. Du kan brevstemme i hvilken som helst kommune i landet. Det behøver ikke være din hjemkommune.

Kan du på grund af sygdom eller af andre årsager ikke forlade dit hjem, kan du få hjælp til at brevstemme hjemme. Det skal du søge kommunen om. Ansøgning om at stemme hjemme skal sendes til Borgerservice, Wegners Plads 2, 6270 Tønder. Ansøgning kan tidligst sendes den 19. oktober og skal være modtaget i Borgerservice senest den 4. november kl. 18.00. Ansøgningsskema kan fås i Borgerservice.

Valg til Regionsrådet

Samme dag som kommunalvalget er der også valg til Regionsrådet i Region Syddanmark. Valget foregår på samme tid og de samme steder som til kommunalvalget. Se nærmere information fra regionen.