Den 16. november 2021 skal der også vælges nyt Ældreråd i Tønder Kommune.

Valget foregår samme tid og sted som kommunal- og regionsvalget, dog i et andet lokale på afstemningsstedet.

Der skal vælges i alt 13 medlemmer til Ældrerådet, og der vælges i seks valgdistrikter. Fra hvert valgdistrikt vælges 2 personer – dog 3 fra Tønder.

Valgret og valgbarhed
Du kan stemme og stille op til ældrerådsvalget, hvis du på valgdagen er fyldt 60 år og bor i Tønder Kommune.

Hvis du er stemmeberettiget til ældrerådsvalget, vil du modtage et valgkort med posten i ugen op til valget. Valgkortet er på samme vælgerbrev som valgkortene til kommunal- og regionsrådsvalgene.

Brevstemme
Du kan brevstemme til ældrerådsvalget fra den 12. oktober 2021 til 12. november 2021 i borgerservicecentrene i Tønder Kommune i de almindelige åbningstider.

Se åbningstiderne her.

Derudover vil der blive arrangeret brevafstemning på plejecentrene og i eget hjem.

Opstillede kandidater

Der er opstillet 20 kandidater til ældrerådsvalget.

Distrikt Bredebro
Joan K. Ehmsen
Tove Møller

Distrikt Højer
Steen Christensen
Boh Tygesen

Distrikt Løgumkloster
Jytte Jensen
Anders Nissen
Reimer Post
Ruth Rosenbæk

Distrikt Nørre-Rangstrup
Anneline Nielsen
Paul Skøtt

Distrikt Skærbæk
Hans Ole Løwengraff
Grethens Nansens
Kiirsten Schmidt
Rita Elin Westergaard

Distrikt Tønder
Esther Andersen
Veronika Bjørn
Broder Brodersen
Lisbeth Hansen
Inger Lauridsen
Allan Poulsen

Læs mere om Ældrerådet