Hjælpemidler, der stilles til rådighed på alle afstemningssteder og alle steder i kommunen, hvor der kan brevstemmes

På alle afstemningssteder og på alle de steder i kommunen, hvor man kan brevstemme, stilles der følgende hjælpemidler til rådighed

  • Sorte filtpenne til brug for afkrydsning af stemmesedlen eller udfyldelse af brevstemmesedlen
  • Standlup med 6-dobbelt forstørrelse, som kan benyttes i forbindelse med afkrydsning af stemmesedlen eller udfyldelse af brevstemmesedlen. Luppen er en ikke-håndholdt model

Derudover er afstemningssted Tønder, Tønderhallerne, udstyret med ét stemmerum med et bord, som kan reguleres i højden af vælgeren samt et forstørrelsesapparat med CCTV-skærm. Der er også plads til kørestol.

I perioden for brevstemmeafgivning fra den 5. oktober 2021 til den 12. november 2021 er hæve-/sænkebordet og CCTV-skærmen placeret i Borgerservice på Tønder Rådhus.

Vælgere, der ønsker at gøre brug af dette hjælpemiddel ved brevafstemning, kan derfor brevstemme i Borgerservice på Tønder Rådhus inden for de almindelige åbningstider.

Se åbningstider i Borgerservice