Kulturelt Forum består af ni medlemmer og to tilforordnede

 • Tre medlemmer bliver valgt blandt de professionelle kulturaktører i Tønder Kommune
 • Fire medlemmer valgt blandt øvrige kulturaktører i kommunen
 • To politikere – én valgt af og blandt medlemmerne i Kultur- og Fritidsudvalget i Tønder Kommune og én valgt af og blandt medlemmerne i Børn- og Skoleudvalget
 • To tilforordnede fra Tønder Kommunes kulturinstitutioner - én repræsenterer Tønder Kommunes Biblioteker og én repræsenterer Tønder Kulturskole.

Der bliver derudover valgt tre fælles bestyrelsessuppleanter, som deltager i bestyrelsesmøderne.

Det er Kulturelt Forums opgave, at "alle medlemmer af Kulturelt Forum skal varetage de samlede kulturelle interesser i kommunen på tværs af fagområder og grænser samt sikre sammenhæng og udvikling for hele kulturområdet".

Vedtægter for Kulturelt Forum.

Kulturelt Forums bestyrelse

Medlemmer

 • * Anette Johnsen, Hagges Musik Pub og Tønder Festival 
 • Eva Christoffersen, Midtlandets Musik og Teaterforening
 • ** Kirsten Moesgaard, Museet Holmen
 • Ditte Madvig Evald, kulturaktør
 • Tommy B. Nielsen, Arkivsamvirket i Tønder Kommune
 • Hartvig Dolberg, kulturaktør
 • Tove Tersbøl, Emanuel

Suppleanter

 • Poul Erik Vestergaard Frandsen, kulturaktør
 • Inger Lauridsen, kulturaktør

Politikere

 • Mette Bossen Linnet, Børn og Skole
 • Eva Ebbesen, suppleant
 • Carl Thier Ørting Jørgensen, Kultur og Fritid
 • Anita Uggerholt Eriksen, suppleant

Tilforordnede fra Tønder Kommunes kulturinstitutioner

 • Pia Kristensen, Tønder Kommunes Biblioteker og Kulturinstitutioner
 • Mette Qvist-Jensen, Tønder Kulturskole

Konstituering

*=Formand Anette Johnsen

**=Næstformand Kirsten Moesgaard

Proces for valg af medlemmer til Kulturelt Forum

Der bliver holdt offentligt valgmøde hvert fjerde år kort tid efter kommunalvalgene. På valgmødet noteres de kandidater, der ønsker at stille op til valget, og som tilslutter sig forpligtigelsen for medlemmerne. Man kan opstille som professionel kulturaktør i Tønder Kommune eller i gruppen for øvrige kulturaktører i Tønder Kommune.

Der er to måder at stille sit kandidatur til rådighed

 1. Kandidaten stiller selv sit kandidatur til rådighed
 2. En anden person opstiller kandidaten. Dette kræver dog, at kandidaten selv ønsker at blive valgt ind.

Alle kulturaktører i Tønder Kommune (professionelle kunstnere, amatører, formidlere og deltagere) har mulighed for at stemme på valgmødet.

Der uddeles stemmesedler efter følgende retningslinjer:

 • Foreninger kan kun vælge én, der kan stemme på foreningens vegne
 • Kulturinstitutioner kan kun vælge én, der kan stemme på institutionens vegne (dog har kommunale kulturinstitutioner ingen stemme)
 • Enkeltaktører/borgere har én personlig stemme. For at afgive din stemme som enkeltaktør/borger, skal du møde personligt op.

På valgmødet gennemgås en detaljeret procedure for, hvordan valget kommer til at foregå, og hvordan man afgiver sin stemme.

De syv kulturaktørmedlemmer og de tre suppleanter, der vælges på mødet, bliver efterfølgende indstillet til endelig udpegning af Kommunalbestyrelsen.

Rebecca Dohm Kulturkonsulent
Telefon 21 79 17 22