Visions- og Strategiplan

I Kommunalbestyrelsen ønsker vi, at der fortsat sker vækst og udvikling i Tønder Kommune. Vi vil derfor skabe rammerne for, at kommunen er et godt sted at bo, arbejde og drive virksomhed, ligesom her for turister skal være spændende steder at besøge. Dette er forudsætninger for en solid økonomi, der skal sikre, at vi også i fremtiden er ”herre i eget hus”.

Med denne Visions- og Strategiplan sætter vi retning for det, vi i Kommunalbestyrelsen er enige om at arbejde med frem til 2025. Planen er resultatet af en strategiproces, som Kommunalbestyrelsen har gennemført i foråret 2022.

Visions- og Strategiplanen sætter mål og retning for vores fremtidige udvikling. Den skal hjælpe os til at prioritere i kommende beslutninger – både i det løbende arbejde, men også når vi lægger budget.

Visions- og Strategiplanen sætter rammer for det, der går på tværs af de politiske udvalg. Derudover bliver der arbejdet med mange andre politikker og strategier i de forskellige fagudvalg. Det vil vi fortsætte med, og vi vil sikre, at der er overensstemmelse mellem de tværgående og de fagudvalgsbestemte retninger. Dermed skaber vi tydelighed og ser Tønder Kommune i et helhedsorienteret perspektiv.

At vi som Kommunalbestyrelsen sætter retning har stor betydning for, hvordan vores organisation arbejder. Det er vores medarbejdere og ledere, der i det daglige udfører de handlinger, der udspringer af den politiske retning.

Visions- og Strategiplanen fastsætter ikke deltajlerede mål og handlinger. Det er vores dygtige fagfolk, der ved mest om, hvordan opgaverne kan løses, og hvad der er realistisk at opnå. Visions- og Strategiplanen vil derfor blive omsat i konkrete handlingsplaner, som Direktionen og fagcheferne er ansvarlige for at udarbejde og gennemføre.

Vores styrker og potentialer

Som del af National Vadehavet og UNESCOs verdensarv er den helt enestående natur en af de største styrker i Tønder Kommune. Naturen er en af kommunens stedbundne kvaliteter, som giver særlige muligheder for udvikling. Vi vil gøre brug af det unikke, men vi vil gøre det på en bæredygtig måde, så vi samtidig passer godt på naturen.

Vores mangfoldige kultur og kulturarv er til daglig glæde for kommunens borgere, men den bidrager i høj grad også til, at så mange turister hvert eneste år kommer på besøg. Grænselandets historie og de nutidige kulturtilbud går hånd i hånd og udgør sammen med naturen noget helt særligt.

Men uden de mange ildsjæle kunne intet lade sig gøre. I stærke faellesskaber sker udviklingen i lokalsamfundene. De mange frivillige foreninger gør et stort og vigtigt stykke arbejde. Sammenhold og fællesskab skaber tryghed og rammer for det gode liv.

Hent hele Visions- og Strategiplan 2022-25 for Tønder Kommune