Økonomisk støtte til politiske partier

I henhold til lov om økonomisk støtte til politiske partier (partistøtteloven) har de kandidatlister, der deltog i kommunalbestyrelsesvalget den 16. november 2021, ret til økonomisk støtte til det politiske arbejde i kommunen.

Det er et krav, at partiet/listen har fået mindst 100 stemmer.

Støttebeløbet for 2023 udgør 8 kr. pr. stemme.

Ansøgning om tilskud for 2023 skal indgives inden udgangen af 2023. Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i 2023, og det politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2023.

Ansøgning om partistøtte

Til brug for ansøgning om partistøtte for 2023 kan blanketten i "Selvbetjening" boksen anvendes. Det er ikke et krav, at ansøgningsskemaet anvendes ved ansøgning om partistøtte. Ansøgningsskemaet indeholder imidlertid alle relevante oplysninger, hvorfor det anbefales, at skemaet anvendes. Ansøgningen kan indgives til kommunen/regionen ved personlig henvendelse, pr. post og e-mail

Læs mere om partistøtte på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside

Offentliggørelse af erklæringer om modtagne private og anonyme bidrag

Efter lov om partistøtte skal kommunalbestyrelsen offentliggøre modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag fra kandidatlister.

Erklæringer fra partierne 2023

Erklæringer fra partierne 2022

Erklæringer fra partierne 2021

Erklæringer fra partierne 2020

Kontaktperson

Anette Sloth
Afdeling Sekretariatet
Telefon 74 92 95 39