Økonomisk støtte til politiske partier

I henhold til lov om økonomisk støtte til politiske partier (Partistøtteloven) har de kandidatlister, der deltog i kommunalbestyrelsesvalget den 16. november 2021, ret til økonomisk støtte til det politiske arbejde i kommunen.

Tidligere var kravet, at partiet/kandidatlisten skulle have fået mindst 100 stemmer.

Fra og med 1. januar 2024 træder en lovændring i kraft. Herefter skal en kandidatliste, der har deltaget i det senest afholdte kommunalvalg, enten have opnået repræsentation i kommunalbestyrelsen, eller have fået et antal stemmer, der mindst svarer til 4/5 af samtlige gyldige stemmer, delt med kommunalbestyrelsens medlemstal, for at være berettiget til partistøtte pr. 1. januar 2024.

Det betyder, at kandidatlister, der ikke opnåede repræsentation i kommunalbestyrelsen ved det senest afholdte kommunalvalg, skal have opnået 526 stemmer, for at modtage støtte.

Støttebeløbet for 2024 udgør 8,25 kr. pr. stemme.

Ansøgning om tilskud for 2024 skal indgives inden udgangen af 2024. Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i 2024, og det politiske arbejde, som tilskuddet skal anvendes til, skal finde sted i 2024.

Ansøgning om partistøtte

Til brug for ansøgning om partistøtte for 2024 kan blanketten i den blå boks nederst på denne side anvendes. Det er ikke et krav, at ansøgningsskemaet anvendes ved ansøgning om partistøtte. Ansøgningsskemaet indeholder imidlertid alle relevante oplysninger, hvorfor det anbefales, at skemaet anvendes. Ansøgningen kan indgives til kommunen/regionen ved personlig henvendelse, pr. post og e-mail

Læs mere om partistøtte på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside

Offentliggørelse af erklæringer om modtagne private og anonyme bidrag

Efter lov om partistøtte skal kommunalbestyrelsen offentliggøre modtagne erklæringer om private og anonyme bidrag fra kandidatlister.

Erklæringer fra partierne

Kontaktperson

Anette Sloth
Afdeling Sekretariatet
Telefon 74 92 95 39