Vi vil rigtig gerne høre din mening, når vi udvikler og forbedrer vores løsninger og services til gavn for borgere i hele Tønder Kommune.

Alle borgere i Tønder Kommune kan melde sig til vores borgerpanel, så vi opfordrer alle, der har lyst til at deltage, til at melde sig, uanset alder og køn. Vi kræver ikke at du har nogle bestemte forudsætninger eller kompetencer, da målgrupperne for kommunens løsninger er meget forskellige, og vi ønsker, at det skal afspejles i borgerpanelet. Det kræver heller ikke, at du ofte har været i kontakt med kommunen eller kender hjemmesiden og andre løsninger.

Med input fra panelet vil vi udvikle og forbedre toender.dk samt teste nye digitale platforme og selvbetjeningsløsninger. Panelet kan også blive brugt til for eksempel at forbedre kommunale breve.

Når du melder dig til vores borgerpanel, kan du få tilbud om at deltage i interviews, workshops, brugertests eller svare på spørgeskemaer.

Du deltager selvfølgeligt kun, når du har tid og lyst. Og du kan til enhver tid melde dig ud af panelet, ved at skrive til redaktion@toender.dk.

Hvordan foregår det i praksis?

Når du tilmelder dig Tønder Kommunes borgerpanel, stiller vi dig nogle spørgsmål om for eksempel køn, alder, postnummer og erfaringer med brug af for eksempel selvbetjeningsløsninger. Det gør vi, fordi vi vil sikre, at flere målgrupper bliver hørt, når vi tager fat i deltagere til de forskellige undersøgelser.  

Samtykke til behandling af oplysninger af dig

Ved at tilmelde dig borgerpanelet giver du samtykke til, at Tønder Kommune behandler (herunder indsamle, opbevare, slette og anonymisere) oplysninger om dig til forbedring af digitale løsninger og andre services.

Tønder Kommune behandler følgende personoplysninger om dig: navn, e-mail, fødselsår/alder, geografi, oplysninger om børn, køn, uddannelsesniveau. Vi spørger også ind til om du har stor digital erfaring, om du hjælper pårørende med det digitale og om hvorvidt du er ordblind, syns- eller hørehæmmet eller har motoriske udfordringer. Desuden spørger vi ind til din seneste kontakt med Tønder Kommune og din brug af kultur og fritidsarrangementer.

Sådan bruges data

Dataene vil blive brugt til at udvælge deltagere baseret på for eksempel alder, geografi eller køn, der kan deltage i interviews, workshops, brugertests eller svare på spørgeskemaer. Vi kan f.eks. udvælge tilmeldte borgere fra Skærbæk til interview om byudvikling, forældre til spørgeskema vedr. skoler eller borgere, med nedsat funktionsevne til at teste webtilgængelighed på vores hjemmeside.

Tønder Kommune opbevarer dine personoplysninger i perioden fra du giver samtykket og fem år frem i tiden, hvorefter vi spørger dig igen, om du stadig ønsker at deltage i panelet.

Sådan trækker du samtykket tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke, frem til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du trækker dit samtykke tilbage ved at kontakte os på e-mail redaktion@toender.dk.

Yderligere hjælp og vejledning

Læs mere om behandling af dine personoplysninger i Tønder Kommune og dine rettigheder

Du kan også kontakte Datatilsynet for yderligere vejledning eller eventuel klage, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Se nærmere på www.datatilsynet.dk.

Hvis du herudover har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Tønder Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

Databeskyttelsesrådgiver

Erik Rentzmann Databeskyttelsesrådgiver

Tønder Rådhus
Wegners Plads 2
6270 Tønder

Telefon 74 92 82 00