Hvorfor et borgerpanel?

Borgerpanelet giver dig mulighed for at fortælle Tønder Kommune, hvad du mener om eksempelvis vores digitale løsninger, og om du får den rette vejledning og hjælp i blandt afgørelser og breve og ikke mindst komme med idéer til, hvor kommunen kan bidrage indenfor forskellige områder. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Tønder Kommune og borgerne.

Hvad kræves der?

Alle borgere i Tønder Kommune kan melde sig til vores borgerpanel, så vi opfordrer alle, der har lyst til at deltage, til at melde sig, uanset alder og køn. Vi kræver ikke at du har nogle bestemte forudsætninger eller kompetencer, da målgrupperne for kommunens løsninger er meget forskellige, og vi ønsker, at det skal afspejles i borgerpanelet. Det kræver heller ikke, at du ofte har været i kontakt med kommunen eller kender kommunens hjemmeside og andre løsninger.

Hvad spørges der om?

Når du tilmelder dig Tønder Kommunes borgerpanel, stiller vi dig nogle spørgsmål om for eksempel køn, alder, postnummer og erfaringer med brug af for eksempel selvbetjeningsløsninger. Det gør vi, fordi vi vil sikre, at flere målgrupper bliver hørt, når vi tager fat i deltagere til de forskellige undersøgelser.

Du kan herefter få tilbud om at deltage i interviews, workshops, brugertests eller svare på spørgeskemaer. Emnerne vil naturligvis variere alt efter, hvad det er for en forvaltning eller indsatsområde man ønsker at undersøge.

Hvad bruges resultaterne til?

At yde en god service overfor borgerne er kort og godt Tønder Kommunes kerneopgave.

Resultaterne fra undersøgelserne skal ses som et supplement til at styrke dialogen mellem borger og kommunen.

Din sikkerhed

Tønder Kommune opbevarer dine personoplysninger i perioden fra du giver samtykket og fem år frem i tiden, hvorefter vi spørger dig igen, om du stadig ønsker at deltage i panelet.

Du deltager selvfølgeligt kun, når du har tid og lyst. Og du kan til enhver tid melde dig ud af panelet, ved at skrive til redaktion@toender.dk.

Samtykke til behandling af oplysninger af dig

Databeskyttelsesrådgiver

Erik Rentzmann Databeskyttelsesrådgiver

Tønder Rådhus
Wegners Plads 2
6270 Tønder

Telefon 74 92 82 00