Gå ikke ud på isen

Lige nu er ingen af søerne i Tønder Kommune sikre at bevæge sig ud på.

Opdateret den 23. januar 2024

Færdsel på isen

Tønder Kommune forbyder generelt færdsel på isen ud for kyster, i havne eller på offentlige søer, vandløb, gadekær med videre jf. ordensbekendtgørelsens §15, stk. 1.

Undtaget for ovenstående bestemmelse er de steder - vist på kortet nedenfor - hvor Tønder Kommune efter måling af isens tykkelse (mindst 13 cm.), tillader færdsel på isen.

Selvom en sø åbnes for færdsel, er færdsel på isen ALTID på eget ansvar. Færdsel på isen skal ske med sund fornuft. Det tilrådes, at børn altid færdes på isen ifølge med en voksen.

I weekenden bliver hjemmesiden ikke opdateret

Hvis der sker vejrforandringer i weekenden med høje temperaturer kan isens tykkelse komme under de tilladte krav.

Vi gentager at: Selvom en sø åbnes for færdsel, er færdsel på isen ALTID på eget ansvar. Færdsel på isen skal ske med sund fornuft. Vi tilråder, at børn altid færdes på isen ifølge med en voksen.