Underskudsgaranti

Kultur og Fritidsudvalget ønsker at styrke den kulturelle indsats over for de unge i Tønder Kommune. I den forbindelse er det besluttet, at man etablerer en underskudsgarantipulje for arrangementer planlagt af unge for unge.

Puljen navngives: Unge Kulturpuljen.

Der er afsat 100.000 kr. årligt i perioden 2017 – 2021.

Retningslinjer for Unge Kulturpuljen

Kontakt ved spørgsmål

Mette Nielsen Kulturkoordinator
Afdeling Sundhed, Kultur & Frivillighed
Telefon 74 92 94 10