Tilskud til aktiviteter med aktiverende og forbyggende sigte (§ 79)

Tønder Kommune yder tilskud til almene aktiviteter, som har et aktiverende og forebyggende formål jf. §79 i serviceloven.

Der kan søges tilskud til initiativer, som bidrager til borgernes trivsel og livskvalitet gennem fysisk aktivitet og samvær. Der lægges vægt på fortløbende aktiviteter frem for enkelt arrangementer.

Foreninger og andre mindre formelle borgerinitiativer kan søge midlerne. Enkeltpersoner kan ikke få tilskud.

Det er kommunens Sundhedsudvalg, som beslutter indsatser og målgrupper for tilskudsordningen og Sundhedsforvaltningen, som administrerer ordningen.

Der kan for eksempel ydes tilskud til:

  • motionsaktiviteter for ældre
  • aktiviteter i boligforeninger
  • sundhedsfremmende integrationsinitiativer
  • kørselsordninger i forbindelse med deltagelse i aktiviteter
  • it-undervisning for borgere over 55 år
  • indkøbsordninger m.fl.

I løbet af året er der to ansøgningsrunder til denne pulje:

  • Februar måned
  • September måned

Tilskudsguide og ansøgningsskema

Brug ansøgningsskemaet under selvbetjening.

Læs folderen om tilskud efter §79 her

Tilskudsguide og ansøgningsskema kan også fås ved
Kirsten G. Nissen på Tlf. 74 92 94 27 – e-mail kn@toender.dk 

Tilskud til frivilligt socialt arbejde (§18)

Foreninger og organisationer, der udfører frivilligt socialt arbejde i Tønder Kommune, kan søge tilskud jf. §18 i lov om social service. Formålet med støtten er at styrke den frivillige indsats, der foregår i foreningerne.

Der er to årlige ansøgningsrunder med ansøgningsfrist henholdsvis med udgangen af februar og udgangen af september måned. I forårets runde uddeles størstedelen af puljen. Efterårets ansøgningsrunde tilgodeser især nye foreninger, samt etablerede foreninger, der ikke fik søgt i foråret, eller som påtænker nye tiltag. I efteråret kan der også søges til aktiviteter, som afvikles i starten af det kommende år.

Læs retningslinjer for tilskud efter §18 i serviceloven

Ansøgningsskemaet finder du under selvbetjening.