Søg penge hos Kulturelt Forum

Der er en årlig pulje på 184.000 kr., som uddeles på baggrund af skriftlig ansøgning. Måske er det dig, der udvælges til at modtage tilskud?

Ansøgningsskema

Du finder ansøgningsskema under selvbetjening.

Retningslinjer for tildeling af støttemidler

Kontakt ved spørgsmål

Mette Nielsen Kulturkoordinator
Afdeling Sundhed, Kultur & Frivillighed
Telefon 74 92 94 10