Dansk-tysk - Strakspulje

Strakspuljen yder, på en ubureaukratisk måde, tilskud til netværksdannelse og udvikling af nye dansk-tyske projektideer, hvis disse støtter det grænseoverskridende samarbejde og giver indsigt i nabolandets levevis og kultur.

Læs mere om Strakspuljen

Dansk-tysk – Kultur og netværkspulje

Gennem kultur- og netværkspuljen er der mulighed for at støtte innovative grænseoverskridende mikroprojekter.

Læs mere om Kultur og netværkspuljen

Dansk-tysk – Transportpulje

Målet med puljen er, på en ubureaukratisk måde, at fremme det aktive samarbejde mellem danske og tyske partnere på børne- og ungeområdet.

Læs mere om Transportpulje

Kontakt

Mette Nielsen Kulturkoordinator
Afdeling Sundhed, Kultur & Frivillighed
Telefon 74 92 94 10