Visionen for Tønder kommunale Billedkunstråd er, at understøtte indsatsen for at højne kvaliteten af kunsten i det offentlige rum i Tønder Kommune.

Det skal ske via rådgivning, vidensdeling og rådets engagement.