Vi vil være Danmarks bedste landkommune. Og ved at engagere sig lokalt, kan man som borger opnå både medindflydelse og være med til at gøre en forskel.

I Tønder kommune har 27 lokalområder organiseret sig med et lokalråd. Det er både byer med flere end 2500 indbyggere og byer med under 200 indbyggere og alle lokalråd der samarbejder med Tønder kommune modtaget et årligt driftstilskud fra kommunens landdistrikts- og bosætningsudvalg.

Tønder Kommunes Landdistrikts- og Bosætningsudvalg er paraplyorganisation for alle lokalråd og borgerforeninger i kommunen. Lokalrådene er vigtige partnere i forbindelse med udviklingen i Tønder Kommunes landdistrikter.

Hvad er et lokalråd?

Et lokalråd er en frivillig forening, med en årlig generalforsamling, hvor medlemmerne/borgerne kan søge indflydelse på lokalområdets udvikling og deltage aktivt i samfundslivet.

Projekterne i de 27 lokalsamfund spænder ligefra almindelig landsbyforskønnelse over landsbyfester til større bosætningsprojekter og meget andet.

Læs mere om tilflytterhuse, nytteindsats, foreningsudvikling på Landdistrikts- og Bosætningsudvalgets hjemmeside

Lokalrådene kalder sig både borgerforening, lokalråd, udviklingsråd og landsbylaug og alle har som formål at understøtte det gode liv i lokalsamfundet og gennem samarbejde og projektarbejde at skabe gode rammer for udvikling lokalt.

Kontakt

Karin Lorenzen Kjærgaard Landdistriktskoordinator
Telefon 22 25 76 49