Vi vil være Danmarks bedste landkommune. Og ved at engagere sig lokalt, kan man som borger opnå både medindflydelse og være med til at gøre en forskel.

I Tønder kommune har 28 lokalområder organiseret sig med et lokalråd. Det er både byer med flere end 2500 indbyggere og byer med under 200 indbyggere og alle lokalråd der samarbejder med Tønder kommune modtager et årligt driftstilskud.

Klima- vækst og udviklingsrådet er paraply for landdistriktsarbejdet i Tønder kommune og alle lokalråd og borgerforeninger har mulighed for at få støtte til organisering, drift og ansøgninger fra landdistriktskoordinatoren.

Lokalrådene er vigtige partnere i forbindelse med udviklingen i Tønder Kommunes landdistrikter.

Hvad er et lokalråd?

Et lokalråd er en frivillig forening, med en årlig generalforsamling, hvor medlemmerne/borgerne kan søge indflydelse på lokalområdets udvikling og deltage aktivt i samfundslivet.

Projekterne i de 28 lokalsamfund spænder lige fra almindelig landsbyforskønnelse over landsbyfester til større bosætningsprojekter og meget andet. Herunder er der byer der arbejder med udarbejdelse af lokale udviklingsplaner, drift af tilflytterhus, etablering af nye bosætningsområder og der er altid hjælp at få hos kommunens landdistriktskoordinator, bosætningskonsulent og andre.

Kontakt os på teknisk@toender.dk eller direkte til landdistriktskoordinatoren på kalkj@toender.dk

Lokalrådene kalder sig både borgerforening, lokalråd, udviklingsråd og landsbylaug og alle har som formål at understøtte det gode liv i lokalsamfundet og gennem samarbejde og projektarbejde at skabe gode rammer for udvikling lokalt.

Kontakt

Karin Lorenzen Kjærgaard Landdistriktskoordinator
Afdeling Sundhed, Kultur & Frivillighed
Telefon 22 25 76 49