Puljen er oprettet med det formål, at give mulighed for at igangsætte nye initiativer, udviklingsarbejde og aktiviteter, der generelt bidrage til målsætningen om 3.900 flere motionsaktive og/eller til følgende målgrupper:

  • Udsatte børnefamilier
  • Skilsmissebørn og deres forældre
  • Borgere på kanten af uddannelse / arbejdsmarkedet
  • Motionsuvante voksne og seniorer

Midlerne fra puljen skal skabe rum til en udvikling mod flere aktive. Det skal være initiativer, som støtter op om DIF, DGI og Tønder Kommunes Bevæg dig for livet-vision, om at få 3.900 flere til at være motionsaktive, samt 2.200 flere ind i foreningslivet inden udgangen af 2023.

Der er afsat en pulje på 300.000 kr. årligt i 2019 til og med 2021, og der kan ansøges hele året rundt.

Hvad kan der søges til?

  • Nye initiativer, udviklingsarbejde og enkeltstående aktiviteter til ovenstående målgrupper, der ellers ikke ville blive igangsat
  • Nye initiativer, udviklingsarbejde og aktiviteter, som bidrager til målsætningen om 3.900 flere motionsaktive
  • Støtten gives blandt andet til aktiviteter, der gør, at ansøger kan favne specifikke aldersgrupper med lav idrætsdeltagelse, og/eller at ansøger kan favne de grupper, der står uden for forenings- og samfundsfællesskabet i øvrigt – det kan være socialt, familiemæssigt, arbejdsmæssigt osv.
  • Der bliver lagt vægt på udviklingsinitiativer, der styrker ansøgers betydning i lokalområdet, og på udviklingsinitiativer, hvor der skabes læring, som andre kan få glæde af

Kontakt

Jasmin Helledie Projektmedarbejder, foreningskonsulent
Afdeling Sundhed, Kultur & Frivillighed
Telefon 21 42 96 25
Esben Lund Mølhede Thøstesen Projektleder for Bevæg dig for livet
Afdeling Sundhed, Kultur & Frivillighed
Telefon 21 99 20 91

Retningslinjer for puljen